Saturday, May 13, 2017

Stomatološkoj ordinaciji "Dr Ognjen Stankov" potrebni su:

Stomatološkoj ordinaciji "Dr Ognjen Stankov" potrebni su:
- stomatološka sestra
- zubni tehničar (sa iskustvom u radu sa keramikom)
Prijave za #posao slati na mail drstankov@stomatoloskaordinacija.com ili telefon 063/244-797

Saturday, May 6, 2017

Osnovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom

 Osnovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom
jednog osnovnog rotirajuceg instrumenta“
 (akreditovno sa 6 bodova)

Datum i vreme: 13. maj 2017. u 11:00
Mesto: Firma Denty-GoldDental, Janka Veselinovića br. 1 (Čubura), Beograd
Predavači i rukovodioci kursa:
- prof. dr Vladimir Ivanović
- doc.dr Katarina Beljić-Ivanović

Kurs počinje u 11:00 sati i traje oko pet sati: a) predavanje + b) praktični rad

SADRŽAJ PREDAVANJA:
- Ključni principi i koncepti endodoncije novog milenijuma.
- Osnovni tipovi, konstrukciona rešenja rotirajućih Ni-Ti instrumenata i vodeće mašinske tehnike.
- ProTaper Next: Ni-Ti instrument sa ekscentričnom osom rotacije i pokretima vijuganja u kanalu
- Sekvence i metodologija rada sa ProTaper Next- sistemom i X-Smart Plus endo-motorom.

- pauza za osvezenje i okrepljenje

PRAKTIČNI DEO KURSA:
Individualni rad na plastičnim blokovima i ekstrahovanim zubima uz asistenciju.

Sve detaljnije informaije o načinu prijave, ceni i načinu uplate, možete pronaći na internet stranici.

Posetite internet stranicu

Friday, April 7, 2017

Dijabetes Tip 2 kod dece utiče loše na oralno zdravlje

Dijabetes Tip 2 kod dece utiče loše na oralno zdravlje

Iako je poznato da postoji veza izmedu lošeg oralnog zdravlja i dijabetesa kod odraslih, nijedno istraživanje nije sprovedeno za oralno zdravlje kod gojazne dece ili dece sa dijabetesom do danas. Po prvi put, jedna studija je sada pokazala da gojazna deca sa dijabetesom tip 2 cešće imaju lošije oralno zdravlje u poredenju sa decom normalne telesne težine i gojazne zdrave dece.

U studiji su učestvovali

Devetnaest deteta normalne težine, 14 gojazne dece i 16 gojazne dece sa dijabetesom tip 2 starosti 10-19 su ukljucene u studiju. Svaki ucesnik je prošao detaljan oralni pregled, podvrgnut kliničkim ispitivanjima, uzeti su uzorci pljuvacke za merenje inflamatornih markera kao i za njenu mikrobiološku analizu.
Iako je broj zuba koji nedostaju, kao i broj karijesom zahvacenih i popravljenih zuba bio slican izmedu grupa, ozbiljnost inflamacije gingive (odredjena merenjem gingivalnog indeksa) je najgora u dijabetes grupi Tip 2.
Dok je više lica u grupi dece normalne težine i gojazne zdrave dece imao odlicnu ili dobru ocenu gingivalnog indexa, niko od ucesnika u dijabetes grupi nije imao odlicnu ocenu. Osim toga, deca sa dijabetesom su verovatno manje imala posete stomatologu u poslednjih šest meseci.

Stručnjaci upozoravaju

Najvažniji nalaz ovog istraživanja je da, kao odrasli, deca sa dijabetesom tip 2 su podložnija parodontološkim oboljenjima za razliku od zdrave gojazne dece kao i dece sa normalnom telesnom težinom. To daje opravdanje za potrebnom dodatnom pažnjom oralne higijene kod dece obolele od dijabetesa tip 2. Redovne posete stomatologu na svakih 6 meseci kao i adekvatno održavanje oralne higijene, mogu sprečiti nastanak oboljenja usne duplje kod ove dece.

Sunday, February 19, 2017

Potreban dr stomatologije u Kovacici

Дом здравља "Ковачица"
ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»
Ковачица, Штурова 42
Број: 190/17-1
Дана: 14.02.2017.На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7– 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 190/17 од 14.02.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. 
Дом здравља "Ковачица"
ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»
Ковачица, Штурова 42
Број: 190/17-1
Дана: 14.02.2017.На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7– 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 190/17 од 14.02.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Доктор 
стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»
Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:
  • VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и
  • положен стручни испит
Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: 
за радно место под бројем 1 - диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету; доказ о упису у именик Стоматолошке коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује 
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

                                                                                                                                Директор ДЗ «Ковачица»
                                                                                                                                др Драган Јосифовић

Sunday, February 5, 2017

Neprijatan zadah iz usta

Neprijatan zadah iz usta

Neprijatan zadah iz usta je uglavnom posledica nemara, a ređe je u pitanju neka bolest. Kad kažemo nemara mislimo na lošu ishranu, pokvarene zube ili nehigijenu usta, što su i glavni razlozi pojave neprijatnog zadaha. 

Saznajte zbog čega nastaje neprijatan zadah

Neprijatan zadah iz usta predstavlja nelagodnost za okolinu, odnosno ljude sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu i oni počinju takve osobe da izbegavaju. Ponekad osobe koje imaju neprijatan zadah toga nisu ni svesne ili prosto ne vode dovoljno računa o sebi.

Zašto se javlja neprijatan zadah?

Neprijatan zadah se može javiti u slučaju nepravilne ishrane, gde dominira meso i druga teška hrana, a manjka voće i povrće. U ustima inače posle svakog jela ostaju sitni komadići hrane, koje bakterije razlažu. Sam taj proces proizvodi neprijatan miris.
Zato je važna higijena usta i zuba.

Prati zube posle jela

Najbolje je posle svakog jela oprati zube ili bar dva puta dnevno. Između zuba ostaju sitni komadići hrane i oni mogu da stvaraju probleme.
U slučaju neprijatnog zadaha, sasvim je moguće da postoji zub ili više zuba koji imaju karijes i koje treba popraviti. Ako osetite bol posetite vašeg stomatologa.
Ukoliko postoji sekrecija iz gornjih respiratornih puteva, moguće je da ona izaziva neprijatan miris, te da je povezana sa gljivičnom ili bakterijskom infekcijom.

Kako se rešiti neprijatnog zadaha iz usta?

Održavanje oralne higijene svakako znači zdraviji i svežiji dah. Pranje zuba posle svakog obroka je poželjno, jer tako uklanjate ostatke hrane.
Sem zuba četkicom treba prati i jezik i nepce. Neki ljudi ne koriste konac za zube, ali on se pokazao veoma koristan za uklanjanje ostataka hrane između zuba gde četkica ne može da dopre.
Danas je dostupna i tečnost za zube koja ubija bakterije i osvežava dah.
Posavetujte se o tome sa svojim stomatologom. A u slučaju neprijatnog zadaha u ustima, ne bi bilo loše da posetite zubara i da proverite zdravlje svojih zuba.
Žvake su trenutno i ne baš zdravo rešenje za eliminisanje neprijatnog zadaha iz usta. Zvakaće gume se obično prave bez šećera, ali sadrže aspartam.
Aspartam je veštački zaslađivač koji nije preporučljiv. Osim toga zvakaće gume mogu da vam odlepe postojeće plombe na zubima.

Treba otkriti poreklo neprijatnog zadaha

Najvažnije je otkriti poreklo neprijatnog zadaha, odnosno zašto se isti javlja.
Da bi se utvrdilo da li postoji gljivična ili bakterijska infekcija može se uraditi bris grla. Možda je potrebno lečenje.
Treba voditi računa o ishrani.Neka hrana može da utiče na pojavu neprijatnog zadaha.
Nama je sigurno najpoznatiji beli luk,ali to je ipak prirodno i nešto drugačije. Tu su i sir, meso, alkohol koji mogu biti uzrok neprijatnog zadaha.

Namirnice koje su dobre za  zadah

Postoje namirnice biljnog porekla koje mogu odlično da doprinesu da se neutrališe neprijatanzadah iz usta.
Cimet je odličan primer. Ako redovno uzimate pola kašičice cejlonskog cimeta, sa čajem ili medom, to može značajno da doprinese osvežavanju daha.

Menta kao osveživač daha

Kao sjajan osveživač daha pokazala se menta. E sad da li ćete piti čaj od mente ili je koristiti na neki drugi način ostaje na vama da odlučite. Može se upotrebljavati i kao začin u jelima.
Voće kao što su jabuka i banana, ali i ostalo voće, mogu da doprinesu da se neutrališe neprijatan zadah iz usta.