Saturday, November 28, 2015

Нова отпуштања стоматолога у Домовима здравља
У ситуацији када се систем здравствене заштите у Републици Србији налази у незавидном положају, када здравствене установе вапе за новим медицинским кадровима, над стоматолошком службом поново се надвила претња новим отпуштањима запослених.

 Нова отпуштања стоматолога у Домовима здравља

Наиме, Министарство здравља Републике Србије проследило је упутство директорима Домова здравља да се одређени број стоматолога и стоматолошких техничара отпусти и тимедопринесе ,,рационализацијиˮ у здравству.

Да ситуација буде још несхватљивија побринули су се репрезентативни синдикати запослених у здравственој заштити који су се са тим сложили и још допринели успостављањем критеријума по којима ће се обављати селекција стоматолога и стоматолошких техничара који остају без парчета хлеба.

 Притом, потпуно је несхватљив један од заједничких ставова свих синдиката да синдикални функционери не могу бити отпуштени! Све ово говори ко, уствари, води синдикате (част изузецима) и како заступа (односно не заступа) интересе запослених.


Овим саопштењем желимо да станемо у заштиту запослених у стоматолошким службама, да скренемо пажњу јавности да и ова, као и претходне власти, не води рачуна о интересима обичних грађана, јер наставља са неразумним потезима у једном тако битном систему као што је здравствена заштита.

Такође, желимо да опоменемо и руководство Дома здравља у Чачку да се још једном обрати Министарству здравља и покуша да сачува ова угрожена радна места прерасподелом кадрова у оквиру Дома здравља, као и њиховим финансирањем из сопствених средстава.

Апсурдно је да се, с једне стране, на протетичке услуге (прављење протеза) чека и по годину дана, јер нема довољно кадрова за пружање тих услуга, а да се отпуштају радници као вишак?!Ако претходно изнет предлог није могућ, онда може да се покуша са променом критеријума о начину бодовања радника који ће остати без посла. Наиме, Министарство здравља је предложило 2013. и 2014. годину као период у коме ће се процењивати ефикасност рада стоматолога. У том периоду запослени су већ били подељени на уговорене и неуговорене (део стоматолога имао је и даље уговор са РФЗО), самим тим у неравноправном положају, јер су уговорени имали обезбеђен посао, а неуговорени нису.

Лако је закључити да су уговорени имали много више посла и да им је ефикасност у том периоду била већа. Како ни једни ни други нису криви, а ни заслужни што су уговорени или неуговорени, сматрамо да је некоректно овај период узимати за процену учинка стоматолога.

 Зато предлажемо да оцена обухвати период пре поделе радника на уговорене и неуговорене, у циљу објективнијег утврђивања резултата рада.


Уколико би се користили заједнички критеријуми Министарства и синдиката прибојавамо се да би Домови здравља, због могућих тужби отпуштених радника, поново били принуђени да плаћају одштете, јер је подела на уговорене и неуговорене раднике проглашена неуставном још 2012. године.
Тај би се новац исплаћивао из буџета града као оснивача Дома здравља, што је, уствари, новац свих нас пореских обвезника.