Saturday, February 1, 2014

Šta je stomatološka protetika?

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika ili tačnije rečeno estetska dentalna protetika bavi se uskladjivanjem estetskih i funkcionalnih stomatoloških zahteva i njihovom primenom u orofacijalni kompleks. Ova grana stomatologije ima za cilj nadoknadu izgubljenog zuba, više zuba ili kompletnog zubnogniza, koja se može izvršiti mobilnim, fiksnim ili kombinovanim protetskim radovima.

Krunice i mostovi 

Fiksni radovi se u ordinaciji vrše upotrebom najkvalitetnijeg porcelana 563sa zlatnom, metalnom osnovom ili bez ikakve osnove (čist porcelan). Mogu se raditi na zubima, metalnim i bezmetalnim nadogradnjama i na implantima.


Fasete
 
Danas se u ordinaciji kao i u najelitnijim svetskim ordinacijama rade fasete od bezmetalne keramike. One se nalaze samo na prednjim stranama zuba.

Nadogradnje
 
Nadogradnje su vrlo bitan sastavni deo kod oštecenih zuba, rade se od razlicitih materijala u zavisnosti od same vrste oštecenja i vrste krunice koja se radi preko nje. Mogu biti od zlata, metala, cirkonijuma, plastike, helio plombe i ostalih materijala.

Proteze

Proteze se rade od kvalitetnih akrilata sa metalnom podlogom (vizil) ili bez nje, zubi koji se postavljaju u proteze su od najboljih svetskih proizvodača, a mogu biti i porcelanski.

Atečmeni su sastavni delovi kombinovanih radova koji se ugraduju jednim delom na krunicu, a drugim delom na protezu te omogucavaju kako odlican prenos pritiska žvakanja tako i fantastican estetski momenat jer su skriveni pa se prelaz sa fiksnog rada na mobilni rad uopšte ne primećuje.

Kombinovani radovi
 
Kombinovani radovi su vezivanja fiksnih i mobilnih proteza. Postoje izuzetno velike mogucnosti vezivanja. Ukoliko je potrebno, protetsko zbrinjavanje vezuje se i sa ortopedijom vilica (pomeranje zuba, rotiranje, dizanje zagrižaja, zatvaranja nepotrebnih i ružnih prostora ili stvaranje novihpotrebnih prostora) ili sa hirurgijom (implantati, produženje ili oslobadjanje krunica ili korena, nivelacije grebena). 

Implanti
 
Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplasticnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i njihova kombinacija) u meko i koštanotkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetikei fonacije u delimično ili potpuno bezubih pacijenata.