Saturday, May 6, 2017

Osnovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom

 Osnovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom
jednog osnovnog rotirajuceg instrumenta“
 (akreditovno sa 6 bodova)

Datum i vreme: 13. maj 2017. u 11:00
Mesto: Firma Denty-GoldDental, Janka Veselinovića br. 1 (Čubura), Beograd
Predavači i rukovodioci kursa:
- prof. dr Vladimir Ivanović
- doc.dr Katarina Beljić-Ivanović

Kurs počinje u 11:00 sati i traje oko pet sati: a) predavanje + b) praktični rad

SADRŽAJ PREDAVANJA:
- Ključni principi i koncepti endodoncije novog milenijuma.
- Osnovni tipovi, konstrukciona rešenja rotirajućih Ni-Ti instrumenata i vodeće mašinske tehnike.
- ProTaper Next: Ni-Ti instrument sa ekscentričnom osom rotacije i pokretima vijuganja u kanalu
- Sekvence i metodologija rada sa ProTaper Next- sistemom i X-Smart Plus endo-motorom.

- pauza za osvezenje i okrepljenje

PRAKTIČNI DEO KURSA:
Individualni rad na plastičnim blokovima i ekstrahovanim zubima uz asistenciju.

Sve detaljnije informaije o načinu prijave, ceni i načinu uplate, možete pronaći na internet stranici.

Posetite internet stranicu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.